Masterclass Flesweigeren

Over het ontstaan van deze masterclass: Maaske Treurniet ontwikkelde in haar logopediepraktijk tussen 2018 en 2020 haar eigen methode om fles’weigeraars’ succesvol uit de fles te leren drinken. Ze verzamelde kennis en praktijkervaringen na overleg met een fysiotherapeut, een arts en een kinderpsycholoog om het probleem te verklaren en op te lossen. Vervolgens verwerkte ze de kennis in een overzichtelijk stappenplan zodat ouders concreet en goed geïnformeerd aan de slag konden. In 2021 besloot zij deze methode ook beschikbaar te stellen voor collega logopedisten in de vorm van een online masterclass, die inmiddels door meer dan 200 preverbaal logopedisten in Nederland en België is gevolgd. Zij beoordelen deze met gemiddeld een 8,8.

Enkele reacties van logopedisten over deze masterclass:

“Hele fijne, duidelijke en praktische masterclass, bedankt!!”

“Fijne masterclass, fijne docent, prettige stem en tempo. Alle documenten die zijn toegestuurd ter voorbereiding en als naslagwerk is heel fijn.”

“Ik heb nog nooit zoveel geleerd in één cursus”

Over de docent: Maaske Treurniet is logopedist sinds 2007. Zij specialiseerde zich in de preverbale logopedie tijdens het werken in een ziekenhuis. Daarnaast heeft ze jarenlang gewerkt als docent in het HBO, waar ze ook opdrachtgever was van diverse (afstudeer)onderzoeken, onder andere over fles’weigeren’. Momenteel werkt ze als preverbaal logopedist en docent bij praktijk Volmondig Logopedie in Nijmegen en is ze in opleiding tot lactatiekundige.

De masterclass vindt online plaats en is toegankelijk voor logopedisten die minimaal een tweedaagse cursus over preverbale logopedie hebben gevolgd, omdat basiskennis verondersteld wordt tijdens de masterclass.

Doelgroep: afgestudeerde logopedisten in bezit van tenminste een tweedaagse basiscursus preverbale logopedie

Datum en tijd

Je vindt de actuele informatie op https://www.volmondigacademy.nl/masterclass-flesweigeren

Locatie: Deels online onderwijs, deels online bijeenkomst óf live op locatie

Docent: Maaske Treurniet MA (preverbaal logopedist, docent en lactatiekundige)

Kosten: 149 euro (vrijgesteld van BTW)

Accreditatie: de scholing is geaccrediteerd bij StADAP voor 12 punten
Voorwaarde voor het verkrijgen van geaccrediteerde punten is het inleveren van de voorbereidende opdracht.

Doelstellingen van de cursus:
* De logopedist is bekend met de theoretische achtergrond en verklaring van het probleem van het flesweigeren bij borstgevoede baby’s
* De logopedist heeft basiskennis over borstvoeding in combinatie met weer gaan werken
* De logopedist kan een onderbouwde anamnese, onderzoek en diagnostiek uitvoeren bij een borstgevoede baby die de fles weigert
* De logopedist kiest op basis van de anamnese en onderzoek de juiste behandelmethode voor een baby
* De logopedist is in staat de gepresenteerde behandelmethode op efficiënte en effectieve wijze te hanteren
* De logopedist kent de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd rondom het onderwerp en deze toepassen op casuïstiek
* De logopedist kan reflecteren op het coachen van ouders naar aanleiding van aangereikte en zelf ingebrachte casuïstiek

Voorbereiding:
Vóór de eerste bijeenkomst: Opfrissen van theorie door het lezen van enkele delen uit hieronder vermelde literatuur en het maken van een verwerkingsopdracht.
Vóór de tweede bijeenkomst: Het verzamelen van gegevens over een eigen casus.

Inhoud van de masterclass:

1) Aanleiding en inventarisatie van vragen en casuïstiek deelnemers

2) Theoretische achtergrond
             Reflexen, motorisch leren, verklaring ontstaan “flesweigeren”, basiskennis over borstvoeding in combinatie met werken, kolven en afbouwen, onderzoek naar flesweigeren

3) De aanpak van “flesweigeren”
            Basisprincipes, uitgangspunten, anamnese en screening, keuzeproces, behandelmethodieken, ouderbegeleiding en nazorg

4) Casuïstiek

5) Ruimte voor vragen en inbreng casuïstiek van de deelnemers

Vragen? masterclass [ at ] volmondiglogopedie.nl

Studiebelasting: 8 uur zelfstudie en 5 uur scholing onder begeleiding van docent

Verplichte literatuur:
Van den Engel-Hoek et al (2018). Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

De verplichte literatuur dient door de cursist zelf aangeschaft te worden en is niet inbegrepen in de cursusprijs.

De algemene voorwaarden zijn hier te vinden.

Na inschrijving ontvang je een factuur via e-mail. Je aanmelding is definitief na betaling. Uiterlijk twee weken vóór aanvang van de cursus ontvang je per e-mail de cursusgids met alle benodigde informatie, de Zoom-link en de voorbereidende opdracht.