Privacy

Volmondig logopedie gaat zorgvuldig om met de gegevens van u en uw kind. Wij zijn een paramedische praktijk en vallen daarom onder de volgende wetten: AVG, WBP en WGBO.

Het privacyreglement is hier te vinden.

Hieronder staat welke gegevens wij van u verzamelen en bewaren, en met welk doel.

Gegevens Welk doel dienen ze?
Persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, BSN, naam van de ouder(s)
Contactgegevens van de verwijzer. Namen van andere betrokken zorgverleners.
– nodig voor factuur (eis verzekeraar)

– volgens richtlijn verslaglegging van beroepsvereniging

– om contact met cliënt / verwijzer op te kunnen nemen
– telefoonnummer wachtwoord door te geven wanneer verslag/factuur via e-mail wordt verstuurd

Medische gegevens – volgens richtlijn verslaglegging van beroepsvereniging

– voor correcte diagnosestelling en behandeling

– verplicht volgens WGBO

Anamnesegegevens rondom voeding, ontwikkeling communicatie, persoonlijke omstandigheden. – volgens richtlijn verslaglegging van beroepsvereniging

– voor correcte diagnosestelling en behandeling

– verplicht volgens WGBO

Gegevens over het logopedisch onderzoek – volgens richtlijn verslaglegging van beroepsvereniging

– voor correcte diagnosestelling en behandeling

– verplicht volgens WGBO

Behandeldoelen en evaluatie hiervan – volgens richtlijn verslaglegging van beroepsvereniging

– voor correcte diagnosestelling en behandeling

– verplicht volgens WGBO

Bij de start van de behandeling, vragen wij uw toestemming om deze gegevens te noteren. U kunt deze toestemming altijd intrekken. Als u ons een brief of e-mail stuurt, verwijderen wij de gegevens.

De gegevens worden gedeeld met de verwijzer (arts). Indien u dit op prijs stelt, ontvangt u de brief eerst ter controle. Als wij gegevens delen met anderen dan de verwijzer, vragen wij daarvoor eerst uw toestemming.