Werkwijze

Hoe werkt Volmondig Logopedie? 
Voor preverbale logopedie is een verwijzing van een arts nodig (dit kan bijvoorbeeld de huisarts, jeugdarts van het consultatiebureau, of kinderarts zijn).
Een kind aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website of telefonisch.
De afspraak vindt plaats in de praktijkruimte in Lent of Nijmegen. Wanneer er een indicatie is voor behandeling aan huis, komt de logopedist op huisbezoek.
We bespreken uw vraag. De logopedist zal wat vragen stellen om beter te begrijpen wat er aan de hand is. Ze zal het kind observeren en de mond onderzoeken. Daarna bespreekt ze haar conclusies met de ouders. In overleg wordt afgesproken welke stappen de ouders kunnen nemen om het eten, drinken of de communicatie te verbeteren.
Zo nodig maken we een vervolgafspraak. Het is van tevoren niet te zeggen hoeveel behandelingen nodig zijn. Dit hangt af van de hulpvraag. Een consult duurt ongeveer een uur.
De logopedist stuurt een kort verslag naar de arts. Als u hiervan een kopie wenst, kunt u dat aangeven bij de logopedist.
Als u dat wilt, overlegt de logopedist ook met anderen, zoals de arts, kinderdiëtist, fysiotherapeut, het consultatiebureau of het kinderdagverblijf. Heeft u na het consult nog vragen, dan mag u die stellen tijdens de volgende afspraak, of even bellen.

Klachten
Hopelijk bent u tevreden over de hulp door Volmondig Logopedie. Is dat niet het geval? Bespreek uw klacht dan met uw logopedist.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici.
Volmondig Logopedie volgt de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF). Deze volgt de Wkkgz.