Werkwijze

Hoe werkt Volmondig Logopedie? 
Een kind aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website of telefonisch.
Aanmelden kan met een verwijsbrief of zonder verwijsbrief. Zonder verwijsbrief doet de logopedist tijdens de eerste afspraak een DTL-screening (Directe Toegankelijkheid Logopedie). Dit zijn enkele vragen over de gezondheid van het kind. Hiermee bepaalt zij of het verstandig is, dat het kind ook even langs uw huisarts gaat.
De afspraak vindt plaats in de praktijkruimte in Lent, Nijmegen of Driebergen. Wanneer er een indicatie is voor behandeling aan huis, komt de logopedist op huisbezoek. 
We bespreken uw vraag. De logopedist zal wat vragen stellen om beter te begrijpen wat er aan de hand is. Ze zal het kind observeren en de mond onderzoeken. Daarna bespreekt ze haar conclusies met de ouders. In overleg wordt afgesproken welke stappen de ouders kunnen nemen om het eten, drinken of de communicatie te verbeteren.
Zo nodig maken we een vervolgafspraak. Het is van tevoren niet te zeggen hoeveel behandelingen nodig zijn. Dit hangt af van de hulpvraag. Soms spreken we één keer per week af, soms vaker of minder vaak. De logopedist schat in hoe lang er geoefend moet worden, voordat een nieuwe afspraak zinvol is.
De logopedist stuurt een kort verslag naar de arts. Als u hiervan een kopie wenst, kunt u dat aangeven bij de logopedist.
Als u dat wilt, overlegt de logopedist ook met anderen, zoals de arts, kinderdiëtist, fysiotherapeut, het consultatiebureau of het kinderdagverblijf. Heeft u na het consult nog vragen, dan mag u die stellen tijdens de volgende afspraak, of even bellen.

Klachten
Hopelijk bent u tevreden over de hulp door Volmondig Logopedie. Is dat niet het geval? Bespreek uw klacht dan met uw logopedist óf met de eigenaar van de praktijk: Maaske Treurniet (06-24287695).

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici.
Volmondig Logopedie volgt de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF). Deze volgt de Wkkgz.

Algemene voorwaarden, betalingsvoorwaarden en privacyreglement
De algemene voorwaarden van de praktijk zijn hier te vinden.
De betalingsvoorwaarden zijn hier te vinden.