Werkwijze

Hoe werkt Volmondig Logopedie? 
U heeft een verwijzing van een arts nodig (dit kan bijvoorbeeld de huisarts of kinderarts zijn).
U kunt zich aanmelden via e-mail of telefonisch. Het liefst bespreken we dan al kort uw vraag. We maken een afspraak.
De afspraak vindt plaats bij u thuis. In de thuissituatie krijgt zij het snelst een beeld van de situatie.
We bespreken uw vraag. De logopedist zal wat vragen stellen om beter te begrijpen wat er aan de hand is. Ze zal het kind observeren en de mond onderzoeken door te kijken en soms ook te voelen.
Daarna bespreekt ze haar conclusies met de ouders. In overleg wordt afgesproken welke stappen de ouders kunnen nemen om het eten, drinken of de communicatie te verbeteren.
Zo nodig maken we een (telefonische) vervolgafspraak.
Een consult duurt ongeveer een uur.
De logopedist stuurt een kort verslag naar de arts. U krijgt hiervan een kopie.
Als u dat wilt, overleg ik ook met anderen, zoals de fysiotherapeut, het consultatiebureau of het kinderdagverblijf.
Heeft u na het consult nog vragen, dan mag u die stellen via Whatsapp of telefonisch.

Klachten
Hopelijk bent u tevreden over de hulp door Volmondig Logopedie. Is dat niet het geval? Bespreek uw klacht dan met de logopedist.

Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici.
Volmondig Logopedie volgt de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF). Deze volgt de Wkkgz.