Preverbale logopedie

Begeleiding aan huis bij eet- en drinkproblemen en beginnende communicatie voor kinderen van 0-2 jaar

Fles drinken

Soms levert drinken uit de fles problemen op. Volmondig logopedie helpt, ook bij premature baby's, schisis of "flesweigeren".

Lepelvoeding

De meeste baby's leren dit binnen enkele weken. Logopedie kan helpen als de baby hier langer moeite mee houdt.

Kauwen

Vanaf 6 maanden kunnen kinderen leren kauwen. Soms gaat dit niet vanzelf. Met gerichte adviezen krijgen ze dit meestal snel onder de knie.

Tongriem

Wanneer is een tongriem te kort? De logopedist beoordeelt de gehele situatie: tongriem, voeding en eventueel spraak.

Smaakontwikkeling

Niet alle baby's accepteren uit zichzelf verschillende smaken. Met een advies op maat, komt er meer variatie in smaken.

Communicatie

Als de communicatieve ontwikkeling afwijkend verloopt, kunnen adviezen worden gegeven om deze te stimuleren.

Meer weten of een afspraak maken?

Logopedie voor kinderen in hun thuissituatie in de regio Nijmegen en Tiel