Begeleiding

Hier volgt informatie over de begeleiding die wij bieden. Deze begeleiding heet “preverbale logopedie”: logopedie bij eet- en drinkproblemen en de beginnende communicatie bij kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tussen 0 en 2 jaar.

Uitgangspunten: eigen kracht, autonomie en samenwerking
Als ouder ken je je eigen kind het beste. Ook breng je veel tijd met je kind door, en kan je kind dus veel van jou leren. Van die eigen kracht, maken wij gebruik in onze begeleiding. We nemen de tijd om een beeld te vormen van het kind en de omgeving, want die moeten altijd gevolgd worden. Daarna zullen we de ouders informeren over hoe ze kunnen omgaan met de eet- en drinkproblemen en de communicatie-uitdagingen met hun kind.  Zij kunnen vervolgens zelf kiezen welke aanpak passend en haalbaar is.
Bij mijn werkwijze is overleg heel belangrijk. We stemmen desgewenst af met andere personen die belangrijk zijn voor het kind.

Drinken uit de fles
Sommige baby’s leren niet vanzelf een goede drinktechniek aan. Hierbij ontstaan problemen zoals: te weinig drinken, vaak verslikken, onrust tijdens en na de voeding, veel melk verliezen (‘knoeien’) of klakken met de tong. Soms is er een oorzaak, zoals: te vroeg geboren zijn (prematuur), schisis, reflux of een ander medisch probleem.
Met begeleiding kunnen ouders de juiste manier vinden om de voeding aan te passen. Een andere houding, een passende fles of speen en de nodige tips helpen om van de voeding weer een ontspannen moment te maken.

Baby’s die borstvoeding krijgen, hebben soms moeite om te leren drinken uit de fles (‘flesweigeren’).  Dit kan veel stress opleveren voor de ouders. Begin tussen de 4 en 6 weken met oefenen en oefen tussen de 8 en 12 weken iedere dag. Lukt het desondanks niet? Neem dan snel contact op. Met hulp van een preverbaal logopedist is dit probleem vaak snel op te lossen!

Lepelvoeding
Leren eten van een lepel is een grote stap! Het kind gaat voor het eerst ander voedsel en nieuwe smaken ervaren.  In het begin sabbelt het kind op de lepel en beweegt de tong naar voren, net als bij het zuigen. De meeste kinderen doen er 4 tot 6 weken over om goed te leren eten van een lepel. Als een kind er langer over doet, kan de logopedist meekijken en tips geven.

Kauwen
Someerste hapjes kauwenmige kinderen blijven op een verkeerde manier kauwen: met de tong buiten de mond bijvoorbeeld. Of ze krijgen bepaald voedsel niet goed weg of kokhalzen veel. Leren kauwen doe je door te kauwen, maar het is belangrijk om per kind te bekijken wat een goede volgende stap is. Dit doet de logopedist samen met de ouders.

Tong- en lipriemproblematiek
Een te korte tongriem  kan problemen geven bij het drinken uit de borst of uit de fles, bij het kauwen en bij het praten. Het is belangrijk om onderzoek te doen, voordat beslist wordt om de tong- of lipriem te knippen, laseren of opereren. Bij het dit onderzoek kijkt de logopedist naar de tongriem, de beweging en naar het drinken, kauwen en/of praten. Ouders krijgen uitleg en een advies over wel of niet behandelen van de tong- of lipriem.
Bij het onderzoek van zuigelingen wordt de Hazelbaker Assessment gebruikt.

Smaakontwikkeling
Gevarieerd eten is belangrijk om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. Maar sommige kinderen zijn gevoelig bij het leren kennen van smaken. Verschillende smaken leren kennen, is voor sommige kinderen moeilijk. De logopedist stelt samen met de ouders een plan op om de smaakontwikkeling te ondersteunen. Hoe jonger het kind, hoe gemakkelijker dit gaat.

Overmatig speekselverlies (kwijlen) 
Als je kind veel kwijlt, wordt vaak gezegd: “het hoort erbij”. Er is echter wel een verschil tussen normaal en overmatig kwijlen. Twijfel jij of je kind bovenmatig veel kwijlt? Neem contact op. Door middel van een vragenlijst kan bepaald worden hoe ernstig het kwijlen is. Zo nodig krijg je adviezen en begeleiding om het kwijlen te verminderen.

Communicatie
Communiceren is net als eten een eerste levensbehoefte. De logopedist kan tips geven om zo responsief mogelijk te reageren op de baby. Dit zal het contact tussen ouder en kind verbeteren. Bij sommige kinderen verloopt de ontwikkeling van de taal niet vanzelf, bijvoorbeeld door een syndroom of een taalstoornis. De logopedist zal het kind (en de ouders) leren kennen. Daarna zal ze samen met de ouders een plan maken en adviezen geven om het kind zoveel mogelijk te helpen bij de taalontwikkeling.

Therapie op afstand  (online)
De logopedisten van Volmondig Logopedie gebruiken een beveiligd platform om te videobellen. Zoekt u gespecialiseerde hulp die bij u in de buurt niet te vinden is? Dan kunt u bij ons terecht voor begeleiding op afstand.