Tarieven

Wat kost een consult?
Hieronder vindt u de tarieven m.i.v. 1 januari 2019. De betalingsvoorwaarden zijn hier te vinden: Voorwaarden Volmondig Logopedie.

Prestatie Tarief
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 60,00
Eenmalig logopedisch onderzoek € 90,00
Individuele zitting preverbale logopedie € 80,00
Telefonische zitting € 15,00
Individuele zitting reguliere logopedie € 45,00
Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen € 80,00
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt € 40,00
Toeslag voor behandeling aan huis € 17,50
Intercollegiaal consult (telefonisch, max. 30 minuten) € 25,00

N.B. voor het eerste consult wordt zowel de prestatie “anamnese en onderzoek na verwijzing” als de prestatie “individuele zitting” gedeclareerd.

Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten wanneer er geen contract is afgesloten tussen de ziektekostenverzekeraar en de zorgaanbieder en op niet-verzekerde consumenten. Volmondig Logopedie heeft alléén met VGZ (Univé, Bewuzt, IZZ, IZA, Zekur, UMC, United Customers) en Menzis (PMA, Hema, Anderzorg) een contract afgesloten in 2019 en 2020.

U ontvangt een factuur, die u dient te betalen, binnen 30 dagen. U kunt deze vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding
Logopedie valt onder de basisverzekering. Voor kinderen is er geen eigen risico.
Heeft u een naturapolis? Dan krijgt u ongeveer 75 procent van het “marktconforme tarief” vergoed als er geen contract is met uw verzekeraar.
Heeft u een restitutiepolis? Dan is de verzekeraar verplicht om 100% te vergoeden, zie artikel 7 van Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw.
Voor exacte informatie over de vergoeding, kunt u contact opnemen met Volmondig Logopedie of onderstaande tabel bekijken.

Volledige vergoeding Géén volledige vergoeding
ONVZ, PNO, VVAA Zilveren Kruis, FBTO, Avéro, De Friesland, ProLife, OZF, Interpolis (naturapolissen)
Amersfoortse Caresq, Promovendum, Besured, IPtig, Aevita, Eucare
OHRA, Delta Loyd, Nationale Nederlanden Salland
Stad Holland CZ naturapolis, Just CZ
Aevita ASR Zorg en Zekerheid naturapolissen (Zorg Gemak en Zorg Zeker)
DSW, Ditzo (in geval van preverbale logopedie)
ENO, Holland zorg
VGZ, IZA, IZZ, Univé, Bewuzt, Zekur, UMC, United Customers

Menzis, Hema, Anderzorg, PMA

Restitutiepolis bij CZ, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid (Zorg Vrij Polis)
Zorg en Zekerheid, restitutiepolis  (Zorg Vrij Polis)

Klik hier voor meer informatie over het verschil tussen natura en restitutie en de reden waarom ik niet met alle verzekeraars een contract heb afgesloten.