Tarieven

Wat kost een consult?
Hieronder vindt u de tarieven m.i.v. 1 januari 2022. De betalingsvoorwaarden zijn hier te vinden: Voorwaarden Volmondig Logopedie.

Prestatie Tarief
4061 Anamnese en onderzoek na verwijzing* € 75,00
4102 Eenmalig logopedisch onderzoek € 100,00
4303 Individuele zitting preverbale logopedie** € 82,50
4000 Individuele zitting reguliere logopedie** € 48,00
4315 Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen** € 82,50
4011 Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt € 45,00
Toeslag voor behandeling aan huis*** € 17,50
Intercollegiaal consult (max. 30 minuten) € 30,00

* Voor het eerste consult wordt zowel de prestatie ‘anamnese en onderzoek na verwijzing’ als de prestatie ‘individuele zitting’ gedeclareerd.
** Deze kan telefonisch, via videobellen of in de praktijk plaatsvinden.
*** Deze toeslag kan worden gecombineerd met 4000, 4102, 4303 of 4315.

Logopedie is vrijgesteld van btw.

Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten wanneer er geen contract is afgesloten tussen de ziektekostenverzekeraar en de zorgaanbieder en op niet-verzekerde consumenten.

Vergoeding
Logopedie valt onder de basisverzekering. Voor kinderen is er geen eigen risico. De zorgverzekeraars waarmee Volmondig Logopedie een contract heeft afgesloten, vergoeden de logopedie volledig.
Heeft uw kind een zorgverzekering waar Volmondig Logopedie geen contract mee heeft afgesloten? Dan kan dit betekenen dat u een gedeelte van de behandeling zelf moet betalen. Heeft u een restitutiepolis? Dan is de verzekeraar verplicht om 100% te vergoeden, zie artikel 7 van Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw. Bij een naturapolis wordt een gedeelte vergoed.

In het onderstaande overzicht wordt aangegeven welke polissen volledige of gedeeltelijke vergoeding geven, omdat ze gecontracteerd zijn door Volmondig Logopedie, of een restitutiepolis zijn. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Voor exacte informatie over de vergoeding, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Overzicht vergoedingen m.i.v. 1 januari 2023

Volledige vergoeding Gedeeltelijke vergoeding
Zilveren Kruis, FBTO, Avéro, De Friesland, ProLife, OZF, Interpolis. Zorg en Zekerheid Zorg Gemak of Zorg Zeker*, AZVZ*
ONVZ, PNO, VVAA CZ zorgbewustpolis*, Just CZ*, CZDirect*
CZ Zorgkeuzepolis, OHRA, Delta Loyd, Nationale Nederlanden Zorg Vrij Jaaah!*
DSW, Stad Holland, InTwente Nationale Nederlanden Zorg Voordelig
Zorg en Zekerheid alléén Zorg Vrij Polis (restitutiepolis)*
Ditzo, A.S.R
ENO Zorg Direct, Salland, Holland zorg
Caresq, Promovendum, Besured, Iptiq, Eucare, National Acadamic, Aevita, AON
VGZ, IZA, IZZ, Univé, Bewuzt, Zekur, UMC, United Customers, ProLife
Menzis, Hema, Anderzorg, PMA, VinkVink.

* U ontvangt een factuur, die u dient te betalen, binnen 30 dagen. U kunt deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Volmondig logopedie heeft in 2022 en 2023 met de volgende verzekeraars een contract afgesloten:

 • Aevitae
 • Anderzorg
 • ASR
 • Bewuzt
 • Caresq
 • De Friesland
 • Ditzo
 • DSW
 • ENO
 • Eucare
 • FBTO
 • Hema
 • Interpolis
 • In Twente
 • IZA
 • IZZ
 • Jaaah
 • Menzis
 • Prolife
 • RMA
 • Salland
 • Stad Holland
 • SZVK
 • UMC
 • United Consumers VGZ
 • Univé
 • VGZ
 • VinkVink
 • Zekur
 • Zie Zo
 • Zilveren Kruis
 • Zorg Direct