Tarieven

Wat kost een consult?
Hieronder vindt u de tarieven m.i.v. 1 januari 2022. De betalingsvoorwaarden zijn hier te vinden: Voorwaarden Volmondig Logopedie.

Prestatie Tarief
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 75,00
Eenmalig logopedisch onderzoek € 100,00
Individuele zitting preverbale logopedie € 82,50
Telefonische zitting € 45,00
Individuele zitting reguliere telelogopedie € 48,00
Individuele zitting reguliere logopedie € 48,00
Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen* € 82,50
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt € 45,00
Toeslag voor behandeling aan huis € 17,50
Intercollegiaal consult (telefonisch, max. 30 minuten) ex. btw € 30,00

N.B. voor het eerste consult wordt zowel de prestatie “anamnese en onderzoek na verwijzing” als de prestatie “individuele zitting” gedeclareerd.

Logopedie is vrijgesteld van btw.

Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten wanneer er geen contract is afgesloten tussen de ziektekostenverzekeraar en de zorgaanbieder en op niet-verzekerde consumenten. In de tabel hieronder ziet u met welke verzekeraars in 2021 en 2022 een contract is afgesloten.

Vergoeding
Logopedie valt onder de basisverzekering. Voor kinderen is er geen eigen risico.
Heeft u een naturapolis? Dan krijgt u ongeveer 75 procent van het “marktconforme tarief” vergoed als er geen contract is met uw verzekeraar.
Heeft u een restitutiepolis? Dan is de verzekeraar verplicht om 100% te vergoeden, zie artikel 7 van Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw.
Voor exacte informatie over de vergoeding, kunt u contact opnemen met Volmondig Logopedie of onderstaande tabel bekijken.

Overzicht contracten/vergoedingen m.i.v. 1 januari 2022:

Volledige vergoeding Gedeeltelijke vergoeding (ca. 75%)
Zilveren Kruis, FBTO, Avéro, De Friesland, ProLife, OZF, Interpolis. Zorg en Zekerheid Zorg Gemak of Zorg Zeker*, AZVZ*
ONVZ, PNO, VVAA CZ zorgbewustpolis*, Just CZ*, CZDirect*
CZ Zorgkeuzepolis, OHRA, Delta Loyd, Nationale Nederlanden Jaaah!*
DSW*, Stad Holland*, InTwente
Zorg en Zekerheid alléén Zorg Vrij Polis (restitutiepolis)*
Ditzo, A.S.R
ENO Zorg Direct, Salland, Holland zorg
Caresq, Promovendum, Besured, Iptiq, Eucare, National Acadamic, Aevita, AON
VGZ, IZA, IZZ, Univé, Bewuzt, Zekur, UMC, United Customers,
Menzis, Hema, Anderzorg, PMA, VinkVink.

Overzicht contracten Volmondig Logopedie m.i.v. 1 november 2021:

Volledige vergoeding Gedeeltelijke vergoeding (ca. 75%)
Zilveren Kruis, FBTO, Avéro, De Friesland, ProLife, OZF, Interpolis Zorg en Zekerheid naturapolissen (Zorg Gemak en Zorg Zeker)*
Amersfoortse, Ditzo ONVZ, PNO, VVAA CZ zorgbewustpolis*, Just CZ*
OHRA, Delta Loyd, Nationale Nederlanden Jaaah zorgverzekering*
Stad Holland*
Zorg en Zekerheid, restitutiepolis  (Zorg Vrij Polis)
DSW*
Caresq, Promovendum, Besured, Iptiq,  Eucare, National Acadamic, Aevita, AON
VGZ, IZA, IZZ, Univé, Bewuzt, Zekur, UMC, United Customers,
Menzis, Hema, Anderzorg, PMA
CZ Zorgkeuze polis*
ENO Zorg Direct, Salland, Holland zorg

U ontvangt een factuur, die u dient te betalen, binnen 30 dagen. U kunt deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.)

Klik hier voor meer informatie over het verschil tussen natura en restitutie en de reden waarom de praktijk niet met alle verzekeraars een contract heeft afgesloten.