Tarieven

Wat kost een consult?
Hieronder vindt u de tarieven m.i.v. 1 januari 2022. De betalingsvoorwaarden zijn hier te vinden: Voorwaarden Volmondig Logopedie.

Prestatie Tarief
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 75,00
Eenmalig logopedisch onderzoek € 100,00
Individuele zitting preverbale logopedie € 82,50
Telefonische zitting € 45,00
Individuele zitting reguliere telelogopedie € 48,00
Individuele zitting reguliere logopedie € 48,00
Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen* € 82,50
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt € 45,00
Toeslag voor behandeling aan huis € 17,50
Intercollegiaal consult (telefonisch, max. 30 minuten) ex. btw € 30,00

N.B. voor het eerste consult wordt zowel de prestatie “anamnese en onderzoek na verwijzing” als de prestatie “individuele zitting” gedeclareerd.

Logopedie is vrijgesteld van btw.

Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten wanneer er geen contract is afgesloten tussen de ziektekostenverzekeraar en de zorgaanbieder en op niet-verzekerde consumenten.

Vergoeding
Logopedie valt onder de basisverzekering. Voor kinderen is er geen eigen risico. De zorgverzekeraars waarmee Volmondig Logopedie een contract heeft afgesloten, vergoeden de logopedie volledig.
Heeft uw kind een zorgverzekering waar Volmondig Logopedie geen contract mee heeft afgesloten? Dan kan dit betekenen dat u een gedeelte van de behandeling zelf moet betalen. Heeft u een restitutiepolis? Dan is de verzekeraar verplicht om 100% te vergoeden, zie artikel 7 van Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw. Bij een naturapolis wordt een gedeelte vergoed.

In het onderstaande overzicht wordt aangegeven welke polissen volledige of gedeeltelijke vergoeding geven, omdat ze gecontracteerd zijn door Volmondig Logopedie, of een restitutiepolis zijn. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Voor exacte informatie over de vergoeding, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Overzicht vergoedingen m.i.v. 1 januari 2022:

Volledige vergoeding Gedeeltelijke vergoeding
Zilveren Kruis, FBTO, Avéro, De Friesland, ProLife, OZF, Interpolis. Zorg en Zekerheid Zorg Gemak of Zorg Zeker*, AZVZ*
ONVZ, PNO, VVAA CZ zorgbewustpolis*, Just CZ*, CZDirect*
CZ Zorgkeuzepolis, OHRA, Delta Loyd, Nationale Nederlanden Jaaah!*
DSW, Stad Holland, InTwente
Zorg en Zekerheid alléén Zorg Vrij Polis (restitutiepolis)*
Ditzo, A.S.R
ENO Zorg Direct, Salland, Holland zorg
Caresq, Promovendum, Besured, Iptiq, Eucare, National Acadamic, Aevita, AON
VGZ, IZA, IZZ, Univé, Bewuzt, Zekur, UMC, United Customers,
Menzis, Hema, Anderzorg, PMA, VinkVink.

* U ontvangt een factuur, die u dient te betalen, binnen 30 dagen. U kunt deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Volmondig logopedie heeft in 2022 met de volgende verzekeraars een contract afgesloten:

 • Aevitae
 • Anderzorg
 • ASR
 • Bewuzt
 • Caresq
 • De Friesland
 • Ditzo
 • DSW
 • ENO
 • Eucare
 • FBTO
 • Hema
 • Interpolis
 • In Twente
 • IZA
 • IZZ
 • Jaaah
 • Menzis
 • Prolife
 • RMA
 • Salland
 • Stad Holland
 • SZVK
 • UMC
 • United Consumers VGZ
 • Univé
 • VGZ
 • VinkVink
 • Zekur
 • Zie Zo
 • Zilveren Kruis
 • Zorg Direct

Overzicht contracten Volmondig Logopedie m.i.v. 1 november 2021:

Volledige vergoeding Gedeeltelijke vergoeding (ca. 75%)
Zilveren Kruis, FBTO, Avéro, De Friesland, ProLife, OZF, Interpolis Zorg en Zekerheid naturapolissen (Zorg Gemak en Zorg Zeker)*
Amersfoortse, Ditzo ONVZ, PNO, VVAA CZ zorgbewustpolis*, Just CZ*
OHRA, Delta Loyd, Nationale Nederlanden Jaaah zorgverzekering*
Stad Holland*
Zorg en Zekerheid, restitutiepolis  (Zorg Vrij Polis)
DSW*
Caresq, Promovendum, Besured, Iptiq,  Eucare, National Acadamic, Aevita, AON
VGZ, IZA, IZZ, Univé, Bewuzt, Zekur, UMC, United Customers,
Menzis, Hema, Anderzorg, PMA
CZ Zorgkeuze polis*
ENO Zorg Direct, Salland, Holland zorg