Kinderzorg Nijmegen

Kinderzorg Nijmegen is een zorgteam voor kinderen van 0 tot 18 jaar. U bent nu op de tijdelijke website van Kinderzorg Nijmegen.

Het team bestaat uit:
– kinderdiëtist: Voedingswijs kinderdiëtist & eetcoach

– preverbale logopedie en OMFT: Volmondig Logopedie

– kinderfysiotherapie: Kinderfysiotherapie Morel

– kinderergotherapie: Domi ergotherapie

– kindercoach: Pauline Bosch

Binnen Kinderzorg Nijmegen zijn er verschillende teams. Een team behandelt kinderen met een specifiek probleem/hulpvraag, die een multidisciplinaire aanpak vraagt.

De teams werken vanuit de locatie Kastanjelaan 110 in Nijmegen en soms ook vanuit andere locaties. Op medische indicatie kan er behandeling aan huis plaatsvinden.

Eetteam
Het is eetteam is voor kinderen van 0 tot 18 jaar die selectief eten. Tijdens een intakegesprek brengen we het eetprobleem van het kind in kaart. Daarna wordt een behandelplan gemaakt in overleg met de ouders/verzorgers.

Onrustige babyteam
Als een baby veel huilt, kan het een hele zoektocht zijn om erachter te komen wat er speelt. Vaak zijn hier meerdere zorgverleners bij betrokken. Het is fijn, als deze zorgverleners goed met elkaar overleggen. Zo hoef je je verhaal niet steeds opnieuw te vertellen en krijg je geen tegenstrijdige adviezen. Het onrustige babyteam helpt zo snel en efficiënt mogelijk uit te zoeken hoe jouw kindje beter in zijn of haar vel komt te zitten. We kunnen helpen bij vermoedens van reflux, koemelkallergie, problemen met borst- of flesvoeding, slaapproblemen en overmatig huilen. In het team zitten een kinderdiëtist, preverbaal logopedist/lactatiekundige, kinderfysiotherapeut en SI-specialist. Indien nodig werken wij samen met een GZ-psycholoog of orthopedagoog met IMH specialisatie.

GLI-team
(Under construction)