In de media

Benader Maaske voor een expert-opinie, interview of een presentatie over onderwerpen rond borstvoeding, flesvoeding, het (leren) eten van hapjes, vaste voeding, kwijlen, fopspeengebruik, mondmotoriek of het begin van communicatie en leren praten.

Wie is Maaske Treurniet?

Maaske Treurniet MA is afgestudeerd logopedist (2007), Taal- en Spraakpatholoog (2011) en lactatiekundige (2023). Zij heeft zich gespecialiseerd in eet- en drinkproblematiek bij kinderen van 0-2 jaar, de zogenaamde preverbale logopedie. Zij is eigenaar van logopediepraktijk Volmondig Logopedie in de regio Nijmegen en Tiel. Bovendien geeft ze regelmatig lezingen en geeft ze diverse scholingen aan ouders en professionals via de Volmondig Academy (www.volmondigacademy.nl). Maaske is bestuurslid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) sinds 2019.

Volmondig Logopedie

In logopediepraktijk Volmondig Logopedie worden kinderen geholpen bij de vaardigheid van leren drinken en eten, de mondmotoriek en het leren communiceren nog vóórdat het kind kan praten, bijvoorbeeld door gebaren of ondersteunde communicatie. Ook worden in de praktijk kinderen behandeld met oromyofunctionele therapie, dat wil zeggen afwijkend mondgedrag wat van invloed is op het gebit en de algehele gezondheid.

Media-uitingen

https://www.nu.nl/kind-gezin/6229746/mondgewoontes-van-je-baby-zo-voorkom-je-beugels-mondademen-of-snurken.html

https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5320484/bolvormige-speen-ronde-fopspeen-bibs-kaak-afwijking-spraakgebrek-slissen

Publicaties
Onderzoeken:

Treurniet, M., Schmitz, M. & Peters-Schaap, M. (2016). A standardized protocol for screening and diagnosis of oromyofunctional disorders. Poster presentation, IALP conference, Dublin, Ireland.

Treurniet, M., Schmitz, M. & Peters-Schaap, M. (2015). De betrouwbaarheid van de Myoscanner. Presentation at NVLF congres, Nieuwegein, Nederland.

Treurniet, M., Schmitz, M. & Peters-Schaap, M. (2015). Reliability of the Myoscanner when measuring masseter muscle’s force. Poster presented at AAMS conference. Los Angeles, USA.

Overige artikelen:

Treurniet, M. (2023). Het succesvol herintroduceren van de fles bij borstgevoede baby’s. Nederlands tijdschrift voor Logopedie, 2023, 1, 16-21.

Treurniet, M. (2022). Leren eten aan de hand van mijlpalen. Vakblad Vroeg, 2, 38-40.

Treurniet, M. (2019). Help, de baby drinkt niet goed! Kraamzorg, 1, 34-39.


Orgassa, A. & Treurniet, M. (2011). Kikker, waar ben jij? – Grammaticale en lexicale vaardigheden in SLI en tweetaligheid. Logopedie en foniatrie, 12, 392-398.

Socials

www.linkedin.com/maasketreurniet
Insta @maaske_volmondiglogopedie en @volmondiglogopedie
www.twitter.com/maaske

Contactgegevens
Maaske is te bereiken via 06-24287695 of maaske @ volmondiglogopedie.nl