Over mij

Volmondig Logopedie is de eenmanszaak van Maaske Treurniet.

Tien jaar lang werkte ik als logopedist in het ziekenhuis. In 2017 ben ik gestart met Volmondig Logopedie. Zo kan ik mijn werk meer zelf indelen, naast mijn werk als docent aan een Hogeschool. Ik heb zelf twee dochters (2015 & 2017).
Als preverbaal logopedist wil ik ouders en hun jonge kind begeleiden. Ik bied laagdrempelig advies en begeleiding. Geen standaardoplossingen voor eet- en drinkproblemen, maar wél het kind volgen en met de ouders meedenken. Ik doe dit in de thuissituatie, omdat ik ervan overtuigd ben dat het kind dan meer op zijn gemak is. De adviezen zullen dan beter afgestemd zijn.

Ik ben afgestudeerd logopedist (2007) en Taal- en Spraakpatholoog (2011), geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en het NVLF-register Preverbale logopedie. Ik ben bestuurslid van de NVLF en voorzitter van de werkgroep preverbale logopedie regio Nijmegen. Daar leer ik samen met collega’s steeds bij. Ook onderhoud ik op die manier contacten met logopedisten in bijvoorbeeld ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Ik heb verschillende cursussen en symposia over preverbale logopedie gevolgd, waaronder:

 • Kauwevaluatie en – observatieinstrument, KOE (2019)
 • Module Sensorische Informatieverwerking voor logopedisten (2019)
 • Kennis over mondzaken (verdieping rol van de tong) (2019)
 • Congres Eetproblemen bij jonge kinderen – Vroeg (2018)
 • Video-interactiebegeleiding logopedie (2018)
 • E-learning Borstvoeding (2017)
 • Cervicale Auscultatie (2016)
 • Early Feeding Skills Assessment over het drinken van premature baby’s, Hanzehogeschool Groningen (2010)
 • Eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen, Hogeschool Utrecht (2008)
 • Orofaryngeale slikstoornissen (2007)
 • Logopedie op de Intensive Care (2004, incl. scholing rondom logopedie bij een tracheacanule)