Uitleg verzekeringspolis

Volmondig Logopedie heeft niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Een zorgverlener zonder contract kan op een andere manier werken. Zo gaat de administratietijd bij Volmondig Logopedie niet van de behandeltijd af en is er buiten de behandelingen om extra tijd voor overleg met andere zorgverleners die bij het kind betrokken zijn.
Ik stuur dus niet alleen een verslag naar de verwijzer, maar kan – als de ouders dat willen! – ook een terugkoppeling geven aan bijvoorbeeld de fysiotherapeut, het consultatiebureau of het kinderdagverblijf.

Hieronder ziet u een uitleg over het verschil tussen een naturapolis en een restitutiepolis in de vorm van een Infographic.
Vergelijk altijd goed de voorwaarden van een verzekeringspolis, om te weten welke polis het beste bij uw situatie past.
Onder de infographic vindt u nog aanvullende informatie.

Aanvullende informatie (het is een ingewikkeld verhaal, maar eenvoudiger kan ik het helaas niet maken…):
De premie van een restitutiepolis ligt hoger dan van een naturapolis. Dit is een potentieel nadeel.
Daarnaast zijn veel restitutiepolissen geen zogenaamde “zuivere” restitutiepolissen. De verzekerde krijgt dan 100% van het marktconforme tarief uitgekeerd (in mijn voorbeeld €29,65) en niet het werkelijke tarief dat de zorgaanbieder vraagt, zelfs als dat tarief lager is dan het vastgestelde, onderbouwde maximumtarief.
Bovendien is het dan zo dat die polissen bij een naturapolis, en niet-gecontracteerde zorg, ook niet 75% uitkeren van het tarief van de zorgaanbieder, maar van hetzelfde marktconforme tarief.
Het is raadzaam om bij uw verzekeraar na te vragen wat u uitgekeerd krijgt met uw polis en eventueel ook wat er verstaan wordt onder het “marktconforme tarief”.
Ook is het goed om te realiseren dat er voor niet-gecontracteerde zorg (zoals bij Volmondig Logopedie als u verzekerd bent bij bijv. Zilveren Kruis) in veel gevallen een eigen bijdrage zal blijven bestaan, omdat het tarief hoger ligt dan het “marktconforme” tarief. Een restitutiepolis biedt u wel een hogere vergoeding als u kiest voor een zorgverlener zonder contract.